Superpumpen Salaroll, suger med vakuum

Salarollpump är en vakuumpump är ett unikt patenterat system designat för respons, återvinning och sanering av oljespill, kemikaliespill och andra skräpfyllda vätskor. Muddring, tankrengöring och överföringspumpning är andra användningsområden för Salarollpumpsystemet. Det extremt starka suget (vakuum) och att den kan pumpa solida föremål upp till 40 mm gör den lämplig för att pumpa trögflytande olja och kemikalier, dy, slam, alger, sand,  svarvspån mm. Det höga utloppstrycket, upp till 10 bar ger en lyrhöjd på över 50 m  och möjligt att pumpa materialet över 500 m.  Både pump och drivaggregat är byggda på ett hjul för lätt manövrering i svår terräng vilket gör den användbar på otillgängliga platser som vi saneringa av oljespill och bekämpning av vattenpest.
Skörd av vattenpest i Katrineholm
Muddring på Åland
Slamsugning bevattningsbrunn på golfklubb
Sanering oljespill

Länstyrelsen Västerbotten bekämpar vattenpest